Aktualności

Toalety mobilne dla budownictwa

Toalety mobilne dla budownictwa

Pracownikom zatrudnionym na budowach należy zapewnić dostęp do odpowiednich pomieszczeń sanitarnych oraz socjalnych. Są to podstawowe wymogi, które nie mogą być zaniedbywane. Warto pamiętać, iż dobre warunki sanitarne mają pozytywny wpływ na zdrowie oraz samopoczucie pracowników, pomagają również zapobiegać wielu chorobom.

Wymagania odnośnie toalet na budowach

Takie obiekty sanitarne muszą zostać umieszczone w odpowiednim miejscu, winny zapewniać również możliwość spuszczania wody, a najlepiej również dostęp do wody bieżącej. Jeśli nie jest to możliwe winny one posiadać własne zbiorniki na wodę oraz zbiorniki odpływowe.

Ponadto toalety powinny być wyposażone w odpowiednią wentylację oraz oświetlenie, a także być proste do utrzymania w czystości. Inwestor musi również mieć na uwadze, iż liczba toalet musi być dostosowana do liczby pracowników zatrudnionych na placu budowy, tu warto przytoczyć zapisy normy BS 6465-1:2006, która stanowi, iż w przypadku toalet przenośnych jedna winna przypadać na każde 7 osób.

Toalety mobilne – rozwiązanie dla budownictwa

Toalety mobilne są wolnostojącymi pomieszczeniami, które spełniają wszystkie funkcje tradycyjnych toalet. Cechują się one stabilną oraz wzmocnioną konstrukcją, która gwarantuje bezpieczeństwo korzystania, a także odpornością na zniszczenia w efekcie działania rozmaitych czynników. Ponadto zapewniają one odpowiednie warunki sanitarne w takich miejscach, gdzie infrastruktura nie przewidziała podłączenia do kanalizacji, bądź nie jest ona jeszcze odpowiednio rozwinięta, a zatem także na placach budowy.

Wynajem toalet przenośnych jest zatem rozwiązaniem godnym polecenia, a także wygodnym dla inwestora, ponieważ tego rodzaju usługa obejmuje również ich dostawę, rozładunek, montaż, a nierzadko również usługi asenizacyjne oraz techniczne. Ponadto, dzięki kilku wariantom, w jakich występują toalety mobilne, można dostosować ich rodzaj do wymogów konkretnej budowy.

Dobierz ofertę do charakteru inwestycji

Na placach budów mogą panować rozmaite warunki. Niektóre budowy są realizowane w miejscach, w jakich dostęp może być utrudniony z uwagi na ukształtowanie terenu. Wówczas wymiana całej mobilnej toalety po zapełnieniu jej zbiornika na fekalia może stanowić problem.

Inne inwestycje budowlane dotyczą wielokondygnacyjnych, ogromnych obiektów, a podczas pracy na takich budowach pracownicy zazwyczaj znajdują się wiele metrów nad ziemią. w takich wypadkach toaleta powinna znajdować się w miejscu, w jakim będą mogli z niej bezpiecznie korzystać, w dogodnym dla siebie czasie.

Jednak tu także rozwiązaniem są toalety przenośne, ponieważ ich konstruktorzy opracowali również wersje specjalnie przystosowane do takich niesprzyjających warunków. Najbardziej popularne toalety w wersji mStandard mogą być postawione na każdym podłożu, mają uniwersalne zastosowanie, posiadają bezodpływowy zbiornik na fekalia, podwójny system wentylacji, a w wersji z wyposażeniem dodatkowym również umywalkę oraz dozownik płynu do mycia i dezynfekcji rąk.

Tam, gdzie prowadzone są wielokondygnacyjne budowy, sprawdzi się natomiast lekka, przenośna toaleta mStandard Lift, która, dzięki swojej konstrukcji jest przystosowana do pionowego transportu. Posiada ona wszystkie funkcjonalności toalety mStandard, a dzięki atestowanym uchwytom można ją przy pomocy dźwigu transportować na dowolną wysokość. Również ta toaleta występuje w wersji z dodatkowym wyposażeniem.

Natomiast na budowach, gdzie wymiana toalety może być utrudniona z powodu na przykład trudności z dojazdem, rozwiązaniem jest mStandard Swap – toaleta z wymiennym bezodpływowym zbiornikiem na fekalia.

Wynajem i obsługa toalet mobilnych stanowi bardziej ekonomiczne rozwiązanie, aniżeli zbudowanie stacjonarnych toalet z wydzielonymi kabinami, co wymaga zakupu odpowiedniego wyposażenia, a także podłączenia instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Z tego względu z rozwiązania wynajmu toalet mobilnych coraz powszechniej korzystają inwestorzy nawet na ogromnych placach budowy, zapewniając swojemu personelowi odpowiednie warunki sanitarne.