FAQ

Najczęściej Zadawane Pytania

Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami związanymi z wynajmem i serwisem toalet przenośnych oraz wynajmem kontenerów użytkowych i ogrodzeń tymczasowych. Mamy nadzieję, że choć w części pozwolą one Państwu rozwiać pojawiające się wątpliwości i wskażą optymalne dla Waszych potrzeb rozwiązania. Jednocześnie w razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu z Infolinią , gdzie można uzyskać pełnię potrzebnych informacji, lub z Opiekunem danego terenu.

produkty

Q Q.

Jaki jest koszt wynajmu przenośnych kabin WC, kontenerów i ogrodzeń tymczasowych?

A.

Każde zlecenie w mToilet jest rozpatrywane indywidualnie. Wiąże się to z koniecznością uwzględnienia wielu elementów składowych związanych z dostosowaniem realizacji do potrzeb Klientów. W ramach wyceny uwzględniane są m.in. następujące parametry:

  • lokalizacja,
  • wybrany model urządzenia,
  • ewentualne wyposażenie dodatkowe,
  • korzystanie z dodatkowych usług,
  • i, w przypadku toalet mobilnych, częstość serwisowania.

Q Q.

Na jak długo można wynająć toaletę mobilną?

A.

Czas wynajmu przenośnych kabin WC uzależniony jest od potrzeb poszczególnych Klientów – to oni decydują, jak długo będą korzystać z toalet mobilnych. W przypadku imprez plenerowych jest to zazwyczaj 1-2 dni, a w przypadku wyposażenia budów – kilka miesięcy.
Istnieje również opcja wynajęcia toalety przenośnej bez określenia daty zwrotu. W takim wypadku Klient zgłasza mToliet termin odebrania kabiny, a nasza firma zlecenie realizuje do 7 dni kalendarzowych.

Q Q.

Ile trwa realizacja zamówienia – tj. przewiezienie toalety mobilnej – od czasu złożenia zamówienia?

A.

Większość zleceń związanych z zamówieniem i przewiezieniem na miejsce docelowe przenośnych kabin WC jest realizowana niezwykle szybko – do 48 godzin od momentu zamówienia.

Q Q.

Czym różnią się od siebie różne rodzaje toalet i czy poszczególne modele dostępne są w odmiennej cenie wynajmu?

A.

W ofercie obecnie mamy 5 modeli przenośnych kabin WC. Każda z nich posiada szczególne cechy dedykowane indywidualnym oczekiwaniom Klientów. W naszym asortymencie znajdują się zarówno kabiny z wyposażeniem standardowym, jak i te przeznaczone na budowy wielokondygnacyjne, dla niepełnosprawnych czy zapewniające maksymalny poziom higieny. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi danymi technicznymi poszczególnych urządzeń dostępnymi w zakładce OFERTA.
Co do ceny wynajmu toalet mobilnych proponujemy kontakt z Infolinią lub Opiekunem Klienta danego regionu, gdzie uzyskają Państwo komplet potrzebnych informacji.

Q Q.

Jak często należy serwisować przenośne kabiny WC?

A.

Najlepszą jakość usług, gwarantującą zadowolenie Klientów, zapewnia systematyczny serwis mobilnych toalet realizowany co tydzień. Istnieje także możliwość czyszczenia przenośnych kabin WC w systemie dwutygodniowym, jednakże w tym celu muszą być spełnione określone warunki – takie jak np. liczba osób korzystających z toalety. Rzadszy serwis niż co 2 tygodnie znacznie pogarsza komfort korzystania z toalet. W przypadku kabin WC wynajmowanych na imprezy plenerowe bezwzględnie konieczny jest tzw. serwis pośredni.
Konieczność systematycznego czyszczenia toalet mobilnych wynika z wydajności wszystkich środków wykorzystywanych do serwisowania kabin.
W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Opiekunem Klienta, który pomoże ustalić konkretne daty i godziny realizacji serwisu.

Q Q.

Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie terenu pod wynajęte kabiny mobilne?

A.

Organizator jest odpowiedzialny za całość imprezy – także w zakresie przygotowania terenu i pozyskania wszystkich wymaganych zezwoleń związanych z lokalizacją wynajętych przenośnych toalet oraz stworzeniem warunków do swobodnego dojazdu sprzętu obsługującego transport i rozładowanie kabin.
Klient powinien również zadbać o to, aby miejsce, gdzie postawione będą urządzenia, było bezpieczne i zapewniało możliwość swobodnego dojazdu samochodu ciężarowego po nawierzchni utwardzonej.

składanie zamówienia

Q Q.

Jak zamówić toaletę przenośną?

A.

Mobilne kabiny WC można zamawiać w mToilet przez niemal wszystkie dostępne kanały komunikacji. To Klient decyduje, jaka forma będzie dla Niego najbardziej wygodna.
Proponujemy składanie zamówień poprzez:

  • pocztę elektroniczną, wysyłając zamówienie na adres bok@mtoilet.pl
  • telefonicznie pod numerem Infolinii 800 000 800;
  • telefonicznie u Opiekuna Klienta;
  • bezpośrednio w siedzibie Przedstawicielstwa.

Q Q.

Jak określić liczbę potrzebnych przenośnych kabin WC?

A.

Liczbę potrzebnych toalet mobilnych określa się w zależności od okresu i charakteru użytkowania oraz liczby osób, które będą z urządzenia potencjalnie korzystać.
W przypadku wynajmu długoterminowego zakłada się, że 1 toaleta będzie odpowiednia dla 1 do 10 osób w systemie cotygodniowego serwisu.
Przykład: dla budowy, na której pracuje 30 osób potrzebne będą minimum 3 toalety.

W przypadku wynajmu krótkoterminowego – np. na imprezę plenerową – zakłada się, że 1 przenośna kabina WC obsłuży 80 osób w czasie maksymalnie 8 godzin.
Przykład: dla imprezy jednodniowej, której czas trwania nie przekracza 8 godzin, a liczbę osób zakłada się na ok. 300, potrzebne będą 4 toalety mobilne.

finanse

Q Q.

Kto jest materialnie odpowiedzialny za wynajętą toaletę przenośną?

A.

Za wynajęte urządzenia materialnie odpowiada Klient, który jest zobowiązany do zwrotu przenośnej kabiny WC w stanie niepogorszonym, niż stan, w jakim została ona mu dostarczona, z wyłączeniem zużycia wynikającego z prawidłowego użytkowania. Jednocześnie Klient może wykupić w naszej firmie ubezpieczenie od ryzyka kradzieży, dzięki czemu mToilet przejmie takie zobowiązania na siebie. Wykup ubezpieczenia dotyczy zleceń wynajmu toalet mobilnych wynoszących co najmniej 5 dni.